Stiltecentrum Stiltecentrum
Het is u misschien opgevallen dat het stiltecentrum verplaatst is van de consistorie naar rechtsachter, vanaf het liturgisch centrum gezien, in de kerk.
Dit komt de rust in de consistorie ten goede en kunnen de voorgangers zich concentreren op de dienst.
Bovendien kan er nu door de week ook een kaarsje aangestoken worden.

In de komende tijd zal er nog wat meer ruimte gecreëerd worden met wat meer inrichting, zodat het een mooi stiltecentrum wordt.

Heleen Horsman

 
terug