Taizégebeden seizoen 2020-2021 Taizégebeden seizoen 2020-2021


Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer een viertal Taizégebeden houden.
Het is voluit oecumenisch project.
Hoewel er op dit moment nog veel onzeker is over de vormgeving, over hoe we in de kerk kunnen zitten, hoe de zang zal zijn, durven we toch vast een planning van vier Taizégebeden te maken.

We komen vier keer samen om met elkaar de liederen van Taizé – naar wij hopen – dan weer te zingen, te bidden en de stilte te delen.
In de vieringen is hopelijk iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:
- 13 september 2020
- 29 november 2020
- 10 januari 2021
- 14 maart 2021
  • Alle vieringen zijn in de Bethelkerk:
    Burg. Verkadesingel 26, 3135 KZ Vlaardingen
  • Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
  • Voorafgaande aan de Taizégebeden om 18.30 uur wil Jaap van Toor met ons nieuwe liederen, soms meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.
     
  • Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.
Met een hartelijke groet,

namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen
en
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
t. 010 4348433
predikant@ambachtoost.nl


 
terug