Taizégebed 27 januari 2019 Taizégebed 27 januari 2019
Geplaatst op 24-1-2019
Taizéviering 27 januari    
Bethelkerk


We zingen de liederen van Taizé, we bidden en we delen de stilte. 
In de vieringen is iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.

De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé. 

Voorafgaande aan de Taizégebeden wil Jaap van Toor om 18.30 uur tot ongeveer 18.55 met ons nieuwe liederen, liederen meerstemmig, die we in de viering zingen, instuderen.
Hierna wordt het stil in de kerk om te beginnen.

Na de viering is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Volgende viering:
31 maart:  Heilige Lucaskerk    Hoogstraat 26         

Iedereen van harte uitgenodigd!

Aanvang om 19.00 uur.
Aanvang repeteren om 18.30 uur

Namens de voorbereidingsgroep:
Gezina van Bohemen, 
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel.: 010 434 84 33

 
terug