Terugblik lintjesregen Terugblik lintjesregen
Via de livestream konden we het vrijdagmorgen 26 april meemaken: in een feestelijke bijeenkomst werden twee gemeenteleden, Trudie Poot en Chris Mooij, in het zonnetje gezet en kregen een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Onder valse voorwendselen waren ze naar het stadhuis gelokt waar ze tot hun grote verrassing hun familie zagen staan. Toen begon er wel iets te dagen en sloegen de zenuwen toe. Maar ze hebben het beiden goed ‘doorstaan’!
Wat jullie twee als vrijwilliger allemaal hebben gedaan is veel - onder de foto kunt u lezen waarom zij de onderscheiding krijgen.
Een passend slot van deze feestelijke dag was de gezellige receptie in de Bethelkerk met familie, vrienden, bekenden en gemeenteleden.

Trudie en Chris, nogmaals van harte gefeliciteerd!


____________________________________________

Benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Trudie Poot

Trudie Poot heeft zich gedurende geruime tijd belangeloos maatschappelijk ingezet.

Al vele jaren is Trudie een spin in het web van vrijwilligers in de Bethelkerk in Vlaardingen. In de beginjaren (2005) speelde zij een belangrijke rol bij de basiscatechese voor de kinderen in de basisschoolleeftijd. Maar er kwam nog meer werk op haar pad. Wat begon bij het assisteren en drukken van de zondagse liturgieën, veranderde steeds meer in het redigeren, opmaken van documenten en uiteindelijk ook het printen, vergaren en nieten van heel veel drukwerk. Ook voor externe partijen en andere wijkgemeenten werd een beroep op haar gedaan. Dat genereerde voor de wijkgemeente ook wat extra inkomsten.

Verder verzorgt Trudie sinds februari 2020 wekelijks de (ingewikkelde) techniek bij de zondagse KerkTV-uitzendingen via YouTube, maar incidenteel ook bij andere gelegenheden zoals rouwdiensten. Vooral in de coronatijd is dit medium van enorme waarde geweest om de wijkgemeente bij elkaar te houden. Om te zorgen dat de thuiskijkers ook mee kunnen zingen maakt ze wekelijks een PowerPoint met de liedteksten die ze zondags steeds op het juiste moment in beeld brengt. Een verplichtende, wekelijks terugkerende, activiteit waar de kerk erg blij mee is.

Tussendoor draait Trudie haar hand niet om voor onderhoudsklussen zoals het vanaf een hoge steiger de ornamenten van het kerkorgel van een nieuwe goudlaagverfje te voorzien. Dan is er nog de administratie en het aansturen van het pastorale bezoekwerk. Maandelijks krijgt het pastorale team van haar een overzicht van de te bezoeken gemeenteleden, bijvoorbeeld voor een verjaardag. Dit is bijna een dagtaak die deze vrijwilliger met verve en zeer nauwgezet volbrengt. Zij is iemand die altijd zeer correct maar uitermate volhardend de vrijwilligersdoelen nastreeft.

Daarnaast zet Trudie zich in voor de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), afdeling Schiedam en Vlaardingen. Vanaf 2014 heeft ze de volgende taken op zich genomen: de ledenadministratie, de financiën, het afdrukken en het verzorgen van de lay-out van het maandelijkse contactblad, het afdrukken van liederen en het programma voor bijzondere activiteiten. Voor de PCOb is ze een onmisbare vrijwilliger.
 

Chris Mooij

Chris Mooij heeft zich gedurende geruime tijd belangeloos maatschappelijk ingezet. Zo is hij een van de vaste steunpilaren van de Vlaardingse Pluimvee en Konijnenliefhebbers Vereniging (V.P.K.V.). Vanaf 1976 zet hij zich voor deze vereniging in als vrijwilliger en bestuurslid.

Sinds de afgelopen 35 jaar is hij de vaste tatoeëerder van de V.P.K.V. Alle konijnen die geboren worden dienen getatoeëerd te worden zodat het konijn altijd herkenbaar is. Het tatoeëren is belangrijk om de soortechtheid van het konijn en ras te behouden wat mede gekoppeld is aan het landelijk historisch erfgoed van het ras. De bijbehorende kosten in de vorm van arbeid, reiskostenvergoeding plus benodigd materieel heeft Chris altijd belangeloos en kosteloos verricht. We praten in al die jaren over duizenden konijnen en daaraan gekoppelde bezoekjes. Daarnaast is hij altijd actief bij het op- en afbreken van tentoonstellingen. Daar hoort de administratie, verzorging van de dieren en het aankleden van het geheel bij. Chris is altijd bereikbaar en staat altijd voor de vereniging klaar: zelfs in de vakanties houdt hij contact met het thuisfront van de V.P.K.V. of past hij eventueel zijn vakantie aan.

Daarnaast is Chris al meer dan tien jaar als vrijwilliger gids bij de Stichting Rondvaarten Vlaardingen en Vlietlanden (S.R.V.V.). De stichting heeft als doel het cultuurhistorische erfgoed van Vlaardingen onder aandacht te brengen van een breed publiek en het toerisme in Vlaardingen te bevorderen. Dit doet de S.R.V.V. door rondvaarten te organiseren in het buitengebied van Vlaardingen en Midden-Delfland met een elektrisch aangedreven rondvaartboot, een zogeheten fluisterboot. De Stichting wordt geheel gerund door vrijwilligers. Zij bestaat uit een vijfkoppig bestuur, tien schippers en tien gidsen. De vaartochten gaan langs de eeuwenoude trekvaarten tussen Vlaardingen, Maassluis en Delft. Tevens wordt het bijzondere natuurgebied van de Vlietlanden onder de aandacht van de passagiers gebracht.

De S.R.V.V. tracht zijn doel te bereiken door het aanbieden van betaalde rondvaarten. Voor ouderen en minder bedeelden gebeurt dit voor een gereduceerde prijs. Ook organiseert deze stichting educatieve vaarten voor scholen. Chris is een van de tien vrijwillige gidsen die het verhaal van de trekvaart en de natuur vertellen. Hij heeft zich daarbij de afgelopen jaren extra onderscheiden door deel te nemen aan een werkgroep voor de ontwikkeling van ‘Het rondje melk’. Dit is een samenwerking van verschillende organisaties in de gemeente Vlaardingen. Er is een dagtocht uit voortgekomen, die een indruk geeft van de wijze hoe in het verleden de boeren hun melk en andere zuivel aan de man brachten en later via de melkfabrieken. Chris is daarbij altijd bereid een stapje extra te doen. Hij zorgt voor een goede sfeer aan boord en weet de passagiers te boeien met zijn verhaal.

Ook is hij vrijwilliger bij de gemeente Vlaardingen als ‘groenman’. Hij is het aanspreekpunt voor het wijkteam van de gemeente als het gaat om de groene aankleding van de wijk. Hij bespreekt de keuze van de beplanting met het gemeentelijk wijkbeheer, koopt de beplanting, haalt ze op en plant ze. Tijdens de kerst zorgt hij voor een passende kerstboom in de wijk. Daarnaast houdt de Chris constant het groen in de gaten zodat het vandalisme minimaal is.

Sinds 1980 is hij bovendien een belangrijke vrijwilliger in de Bethelkerk in Vlaardingen. Als echtgenoot van de koster in de toenmalige Immanuelkerk werd hij al snel gevraagd als ouderling-kerkvoogd in die wijkgemeente. Hij is later meeverhuisd naar de Nieuwe Oosterkerk aan de Schiedamseweg toen daar een vacature voor een koster kwam. Hij was daar iedere zondag aanwezig als hulpkoster, met de zorg voor de geluidsinstallatie en de logistiek. Sinds 2009 zet hij zich in voor de Bethelkerk, waar hij een zondag per maand hulpkoster is. Maar hij blijft zich inspannen voor de Nieuwe Oosterkerk. In de jaren 80 is daar een oud papieractie gestart waarbij eenmaal per maand oud papier wordt opgehaald voor de kerk. Hij is tot op de dag van vandaag de trouwe coördinator van de vrijwilligersploeg. Ook is hij sinds zijn pensionering alle maandagen in de Bethelkerk te vinden voor de nodige onderhoudswerkzaamheden. Heel recent was hij ‘de man van het staal’ bij de productie van de voorzetramen. Deze isolatieklus werd alle dagen van het afgelopen voorjaar uitgevoerd door een hele groep mensen, maar daar was Chris zeer zeker bij betrokken. Niemand doet ooit tevergeefs een beroep op hem.
 
terug