Terugblik Zomerterras kerkdienst 2019 Terugblik Zomerterras kerkdienst 2019
We mogen terugkijken op een mooie 4e kerkterrasviering. Het was een geïnspireerde en inspirerende bijeenkomst van mensen uit vele kerken in  Vlaardingen. De opkomst was groot en het weer werkte mee. De kerkterrasviering werd gehouden tegen een decor van een echt Hollandse lucht, een afwisseling van wolkenpartijen, soms wat dreigende wolken en dan weer de zonnestralen die alles in een ander licht stelde.

Er werden mooie, inspirerende woorden gesproken en gebeden en er werd prachtig gemusiceerd door de band van het Leger des Heils en de band van de Kerk van de kerk van de Nazarener. En natuurlijk was er het koor o.l.v. Jaap
van Toor dat prachtig zong.
En dat kon allemaal dankzij de inzet van veel, heel veel vrijwilligers, uit de diverse kerken.
Geweldig dat het thema ‘Je bent niet alleen’ ook zo handen en voeten kreeg.
Je bent niet alleen, we zijn met meerdere kerken, met veel mensen die elkaar weten te inspireren, die zich gedragen weten door de Geest van God.
 
De opbrengst van de collecte voor de stichting Edukans - na telling door het kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen - is  € 3.141,20. Een mooi bedrag waar heel veel kinderen mee geholpen zijn.

 
terug