Vacature kerkelijk werker/werkster (20 uur) Vacature kerkelijk werker/werkster (20 uur)

Bericht geplaatst op: 26-5-2019


De Protestantse Gemeente te Vlaardingen
zoekt voor de wijkgemeente Ambacht-Oost een

Kerkelijk werker/werkster


aan wie de kerkenraad een deel van de pastorale
arbeid met een gerust hart kan toevertrouwen.

Wij bieden werk in een grote dynamische wijk
waarin alle leeftijden vertegenwoordigd zijn.


Hij/zij:
- heeft een warm hart voor iedereen die op zijn of haar 
  weg komt
- staat met twee benen in de realiteit van het leven en kan
  zich goed verplaatsen in situaties waarin mensen verzeild
  raken
- kan zelfstandig werken
- heeft een flexibele instelling
- weet zich betrokken bij de kerkelijke gemeente en in het
  bijzonder de wijkgemeente.
- is bereid van harte samen te werken met de predikant,
  met ambtsdragers en andere vrijwilligers.

Opleiding en ervaring
- heeft aantoonbare ervaring in soortgelijk werk
- heeft ten minste een door de PKN erkende HBO opleiding
  theologie voltooid
- De aanstelling is, na een geëvalueerde en vooraf af te
  spreken periode, voor onbepaalde tijd.
- De aanstelling vindt plaats volgens de Rechtspositie-
  regeling 'kerkelijk werkers PKN'.

Het betreft een aanstelling voor 20 uur per week.


Reacties graag voor 1 juli sturen naar de voorzitter van de
sollicitatiecommissie :
de heer C. Kok,
Hoflaan 31
3134 AB Vlaardingen
ceeskok@ambachtoost.nl
06 24689969

De uitgebreidere profielschets wordt u graag door de heer
C. Kok toegezonden en is te vinden op deze website, waar 
ook nadere informatie over het werkgebied is te vinden.
Zie ook de facebookpagina:
www.facebook.com/BethelkerkVld/ 
terug