Vergroening Bethelkerk gaat door Vergroening Bethelkerk gaat door
Geplaatst: 3 februari 2023

Kees Sterrenburg schreef vorig jaar december in de Bethelbrief over verdere vergroening van de BK “U hoort”.

Ten opzichte van 2014 zijn we er in geslaagd om de energievraag van de Bethelkerk voor zowel gas als elektriciteit met 50% te reduceren.
Dit is gerealiseerd door aankoop van betere verwarmingsketels, isolatie van de koepel van de kerkzaal, aanbrengen van led verlichting en beter beheer van de verwarming. Ook hebben meerdere systemen die dag en nacht sluimerverbruik veroorzaakten werden aangepakt en met sensoren uitgerust.

Bij het College van Kerkrentmeesters is een voorstel ingediend voor verdere vergroening. Op basis van een onafhankelijk rapport worden nu de 3 binnenmuren van de kerkzaal geïsoleerd (het front van het liturgisch centrum valt er buiten). Ook worden de 13 ramen in de kerkzaal door middel van een inbouwframe van binnen uit van HR++ glas voorzien. De gas-energielast zal hierdoor dusdanig dalen dat het haalbaar en betaalbaar wordt om mettertijd warmtepompen te plaatsen. Hierdoor wordt de Bethelkerk dan gas-loos en dragen we bij aan de energietransitie. Na discussie met de opstellers van de plannen is het CvK akkoord gegaan en zijn de nodige financiële middelen beschikbaar gesteld. Niet onvermeld moet blijven dat er ook een aanzienlijke bijdrage geleverd is door een fonds dat de Bethelkerk een warm hart toedraagt.
 
De reeds genomen voorbereidingen worden verder opgeschaald en we gaan actief vrijwilligers zoeken: Het isoleren van de wanden en het maken EN plaatsen van de voorzetramen gaan we in eigen beheer doen volgens het “scoutcentrum” model. Er zijn al wel wat personen aangemeld maar we kunnen alle dagen de komende maanden hulp gebruiken en als u kunt bijdragen houden wij ons aanbevolen.
Meewerken kan in velerlei vorm en op allerlei niveau en op allerlei dagen.

Aanmelden kan bij Kees Sterrenburg of via aanmelden@ambachtoost.nl.
“U hoort verder.”

 Jaap Beekman
 
terug