Verslag Informatiebijeenkomsten 15 mei Verslag Informatiebijeenkomsten 15 mei
Op woensdag 15 mei vonden 2 informatiebijeenkomsten plaats met interim-predikant Marcel Zijlstra. Zoals u weet is hij bezig met een advies hoe we als PGV samen kerk kunnen zijn in de toekomst.

Zowel in de middag als in de avond kwamen zo’n 50-75 mensen naar zijn eerste bevindingen luisteren.
Marcel ging o.a. in op de leeftijdsopbouw van de 4 wijkgemeentes en de beantwoording van de vragen vanuit de wijken over visie, samenwerking en toekomst.
Ook was er gelegenheid voor het stellen van vragen, waarbij vooral aandacht werd gevraagd voor de geloofsbeleving nu en in de toekomst.

Marcel zal doorgaan met zijn onderzoek en wil 25 juni een volgende bijeenkomst houden om de PGV gemeenteleden te informeren over de stand van zaken op dat moment.
Wordt dus vervolgd.

Frank Christiaansen

 
terug