Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk


(iedere derde zondag van de maand, van september t/m mei)

Zondagmiddag 21 januari 2024 om 17.00 uur
(Inloop met koffie vanaf 16.30 uur)
Bethelkerk Vlaardingen

Voorganger: ds. Neely Kok
Thema: ‘De zin van alles……’ uit Job
Te beluisteren en te bekijken via Kerkomroep.nl (Vlaardingen/ Bethelkerk) en het YouTube kanaal van de Bethelkerk Vlaardingen.

 
Een Vesper….. een uur met muziek, gebed en stilte rondom een Bijbellezing.

In dit seizoen 2023/2024 houden we ons bezig met o.a. het boek Job, onderdeel van de wijsheidsliteratuur.
Vandaag teksten uit Job 1 en 2.

De Vespercantorij is present, er is samenzang, er is collecte.

Bezoek eens een Vesper! Elke derde zondag van de maand (sept. t/m mei), 17.00 uur, in de Bethelkerk.
Heel hartelijk welkom!
 

terug