Verzamelde Kerken Vlaardingen (VKV) tekenen convenant Verzamelde Kerken Vlaardingen (VKV) tekenen convenant
Vlaardingen 2 januari 2018
 
Betreft: Ondertekening Convenant Verzamelde Kerken van Vlaardingen (VKV)
 
Wij willen u graag uitnodigen om aanwezig te zijn bij de ondertekening van het convenant van deVerzamelde Kerken van Vlaardingen.

De doelstellling van de Verzamelde Kerken van Vlaardingen is in het convenant verwoord:
Als Christelijke kerken van Vlaardingen, met vrijheid en respect voor ieders eigenheid, te komen tot bemoediging en inspiratie van elkaar, uitwisseling van activiteiten en een gezamenlijke vertegenwoordiging naar maatschappij en overheid.
 
De ondertekening vindt plaats op:
maandagavond
15 januari 2018
in de Remonstrantse Kerk, Hoflaan 39 te Vlaardingen.
 
Het programma ziet er als volgt uit:
19.30 uur        Ontvangst met koffie en thee
20.00 uur        Welkomstwoord door Eric van der Ende, gastheer
                       Toespraak door Ds. Guus Fröberg, voorzitter VKV
                       Toespraak door Wethouder Cees Oosterom
20.20 uur        Ondertekening van het convenant door alle partijen
20.40 uur        Toost op de samenwerking
21.15 uur        Einde
 
Voor meer informatie:
Secretariaat Verzamelde Kerken van Vlaardingen
Dhr. M. Edelman - 06 4605 8920 – vkvlaardingen@gmail.com
  
terug