Actie voor de Vlaardingse Voedselbank Actie voor de Vlaardingse Voedselbank
Op zondag 8 januari 2023 hebben we de actie voor de Voedselbank. Bij de ingang van de kerk staan kratten klaar voor onze maandelijkse actie.

Dit keer willen we u vragen om vacuüm verpakte kaas. Meer dan één mag natuurlijk ook en is altijd welkom. We hopen dat u weer mee wilt doen en het tot een groot succes wilt helpen maken.       

Er worden momenteel in Vlaardingen meer dat 200 pakketten per week verstrekt. De Voedselbank gebruikt de producten als aanvulling en voor mensen die nog niet zijn toegelaten tot de Voedselbank maar wel dringend hulp nodig hebben.  Zou het niet heel fijn zijn als we voldoende ophalen voor alle pakketten!

In het eerste weekend van december hebben we meer dan 75 pakken suiker van u mogen ontvangen. Namens de Voedselbank Vlaardingen wil ik iedereen hartelijk danken voor de bijdrage.

Om het mogelijk te maken dat iedereen die dit leest mee kan doen kunt u ook op zaterdag 7 januari tussen 11.30 en 12.00 uur, of in de loop van de week van 2 tot 8 januari wanneer er iemand in de Bethelkerk aanwezig uw bijdrage af geven.
Hartelijk dank dat u mee wilt doen.

Als u de Voedselbank met een gift zou willen steunen dan kunt u het overmaken naar rekeningnummer NL78 RABO 0310194660 t.n.v. Stichting Voedselbank Vlaardingen o.v.v. 'Gift, Voedsel voor de Vlaardingse Voedselbank', of naar de Wijkdiaconie Ambacht-Oost, rekeningnummer  NL18INGB0005344105 o.v.v. 'Gift Voedselbank'.  
     
Informatie:
Jos van den Boogert, tel. 0638315155.


 
terug