WELKOM IN DE BETHELKERK TIJDENS KERST 2012 WELKOM IN DE BETHELKERK TIJDENS KERST 2012

 

Avondgebeden Donderdag 6 december
Woensdag 12 december
Woensdag 19 december
19:30 - 20:00 uur Donderdag 6 dec.
Cobie van der Vlies
organist: Guus Korpershoek

Woensdag 12 dec.
Greet en Ed Saarloos
organist: Kees v.d. Berg

Woensdag 19 dec.
Janny Weststrate
organist: Guus Korpershoek

Kerstmartkt vrijdag 14 december 18:00 – 21:00 uur Inleveren van “post” en uw overbodige “kerstspullen” op:
  • 10 dec. van 10-12 uur 
  • 11 dec. van 14-16 uur
  • 12 dec. 19-20 uur
  • 13 dec. 10-12 uur, 14-16, 19-20uur
  • 14 dec. 10-12 uur
Kerstconcert

Toegang €12,50

zaterdag 15 december 20:00 uur Vlaarding’s Mannenkoor “Orpheus” o.l.v. Susanna Veerman & koor “The Balance” o.l.v. Tatiana Mitrokhina; begeleiding Tim Quak
Kerstviering dinsdag 18 december 11:00 - 12:00 uur Kerstviering ouderensoos en voor ouderen uit de
wijk.
Kerstzangavond

Collecte bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten

vrijdag 21 december 19:00 – 20:00 uur Een ad hoc Kinderkerstkoor samengesteld uit ca. 40
kinderen uit Vlaardinger Ambacht o.l.v. Janneke
Wervers; Flip Sterrenburg, orgel en het Projectkoor
Paulus o.l.v. Bert van der Meer; Kelly de Hoop,
kerstverhaal.
Bijzonder kerstconcert

Collecte bij de uitgang ter
bestrijding van de kosten

zaterdag 22 december 20:00 – 22:30 uur Festival of Nine Lessons and Carols
Projectkoor Paulus; zanggroep Jun;
ds. Jan de Geus, lezingen; Ben Middeldorp, orgel;
Martijn de Koning, trompet; algehele leiding:
Bert van der Meer en André van Aperen
Kerst-korenconcert

Toegang € 7,= incl. een consumptie

zondag 23 december 19:30 uur Gospel koorGlorius Touch, o.l.v. Jurriaan
Govaart; zanggroep Ratatouille o.l.v.
Anna Mihajlovic; Musical-/Popkoor MultipleVoice
o.l.v. Seth Heeren.
Kerstnachtdienst  maandag 24 december 21.45 – 23:00 uur Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger
met medewerking van de cantorij;
Joy van den Berg, zang; Richard Breevaart, piano
Kerstmorgendienst dinsdag 25 december 09:45 – 11:15 uur Ds. G.A.V. Fröberg, voorganger,
met medewerking van de kinderkerk
Oudjaarsavondgebed maandag 31 december 19:30 – 20:00 uur Wibo Hoendermis, Peter van Rijn en
ds. G.A.V. Fröberg

 

terug