Wie zijn we? Wie zijn we?

Wijkgemeente Ambacht-Oost is een protestantse wijkgemeente in Vlaardingen. We laten ons inspireren door verhalen in de bijbel over God en mensen. Wij willen dat iedereen zich welkom weet: jong en oud, vooruitstrevend, vernieuwend en meer gehecht aan traditie. Wij willen een gemeente zijn waar ieder zich ‘gezien’ weet.
Ontmoeten, verenigen en verbinden zijn voor ons kernwoorden.

Onze wijkgemeenteleden zijn en denken niet allemaal hetzelfde. Daarom geven we elkaar ruimte voor verschillende vormen van spiritualiteit en bezinning. Als levende wijkgemeente willen we ons steeds verder ontwikkelen. We zoeken naar eigentijdse vormen van kerk zijn, waarbij we oog houden voor de waarde van onze traditie.

 
Foto: kerkgemeente in beeld - september 2011
   Klik op de foto voor een groter + te downloaden exemplaar

Leden van onze wijkgemeente zijn een mondige mensen. Alle leden samen voelen en tonen zich samen met kerkenraad, predikant en kerkelijk werker verantwoordelijk voor het geheel.

Wij voelen ons sterk betrokken bij de samenleving waarin we leven.
Ons zorg en bekommernis strekt zich uit naar de buurt, de wijk, de stad en de wijdere wereld. We richten onze blik daarom nadrukkelijk ook naar buiten en willen inspelen op de actualiteit.

De kerkenraad heeft in 2010 een beleidsplan vastgesteld, waarin visie en acties op de komende jaren zijn beschreven.

Informatie over de samenstelling van de kerkenraad en de diverse taak- en werkgroepen kunt u vinden in ons jaarboekje.


Feiten en cijfers
De wijkgemeente Ambacht-Oost telt 2.926 ingeschreven leden. Bijna 1.900 wil enige vorm van contact, variërend van heel minimaal tot zeer betrokken en actief.

Ons kerkgebouw is de Bethelkerk. Deze kerk is in 1939 in gebruik genomen (zie fotoalbum bouw van deze kerk) en telt 400 zitplaatsen. Per zondag wonen 200 tot 300 mensen de kerkdienst bij. Globaal kijkend zijn de 50-plussers in de meerderheid.

 
In het logo de Hebreeuwse Beth, een open letter.
De Bethelkerk is een 'huis met een Beth': open, uitnodigend, gastvrij, voor iedereen.

» Lees verder over ons logo
 

terug