WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. 
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.
Lees verder bij Over Ons

Wekelijks plaatsen we het wijkbericht, de liturgie en de preek (audio)

 

ONZE KERK
Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26.
We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA
Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.

Jaarthema: Het goede leven
Het jaarthema  van Ambacht-Oost  is ‘het goede leven’. Daarbij sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.Op het eerste gezicht een wat vreemd thema voor de tijd waarin we leven.
Het kerkelijk leven zag er de afgelopen maanden anders uit. Na een periode met uitsluitend online kerkdiensten zijn we aarzelend, voorzichtig weer begonnen met kerkdiensten waarbij ook mensen aanwezig zijn.
Ook andere activiteiten worden voor het seizoen weer gepland.
En niet alleen de kerk had te maken met een activiteitenstop. Een groot deel van het sociaaleconomische leven werd door corona stilgelegd.

En nog leven we in een tijd vol onzekerheden.
Kunnen we nog wel spreken van ‘het goede leven’?
Kunnen we na alles wat er in de coronamaanden is gebeurd weer gewoon van start?
Betekent ‘het goede leven’ zo snel mogelijk het oude levenspatroon, inclusief kerkelijk leven weer oppakken?
Of is er wezenlijk iets veranderd in kerk en samenleven?

Misschien, ik hoop, dat we na alles wat we hebben meegemaakt en hebben gedeeld en misschien nog mee zullen maken en zullen delen kunnen spreken van een andere kwaliteit van leven.
Dat we oprecht, na deze crisis weer kunnen werken aan een ‘goed leven’ met elkaar, jong én oud en met anderen, hoe anders ook.
Een goed leven met zorg en aandacht voor de natuur.

Houd moed     heb lief


Ds. Guus A.V. Fröberg
terug