WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. 
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.

Lees verder bij Over Ons

Wekelijks plaatsen we het wijkbericht, de liturgie en de preek (audio)

 

ONZE KERK
Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26. We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA
Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.


Jaarthema: Een goed verhaal
Soms lijkt het er op alsof ook de kerk wordt beheerst door cijfers. Zoveel +, zoveel -. Stijging, daling.
Maar in de kerk gaat het allereest om het Woord en de woorden, woorden die verhalen worden.
 ‘Een goed verhaal’ is ons jaarthema. Daarmee sluit dit seizoen aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.

“In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om omgang met de natuur of zorgen voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.
In de kerkdienst maar ook in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn we bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.”  (ontleend aan website landelijke kerk)
We willen dit jaar veel goede verhalen met elkaar delen.
Als opening en ter illustratie een verhaal van Elie Wiesel

Verhalen vertellen

Wanneer de grote Rabbi Israël Baal Sjem-Tov zag dat er een ramp over het volk Israël zou komen, ging hij mediteren op een bepaalde plek in het woud; daar stak hij een vuur aan, zegde een gebed en het wonder geschiedde, de ramp werd herroepen.


Later, toen zijn leerling, de beroemde Maggied van Merrritz, de hemel om voorspraak bad om dezelfde redenen, ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei: "Heer van het heelal, luister. Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik ben wel in staat om het gebed op te zeggen". En het wonder geschiedde.

Nog later ging Rabbi Moshe Leib van Sassov naar het woud, om zijn volk te redden, en hij zei: "Ik weet niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik weet de juiste plek te vinden en dat moet voldoende zijn". En het was voldoende: ook toen geschiedde het wonder.

Toen was Rabbi Israël van Rizhin aan de beurt om het gevaar te bezweren. In zijn stoel gezeten nam hij het hoofd in de handen, en hij sprak tot God: "Ik ben niet in staat om het vuur aan te maken, ik ken het gebed niet, ik kan zelfs de plaats niet terugvinden in het woud. Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende zijn". En het was voldoende. 

God schiep de mens omdat hij van verhalen houdt.

             Uit "Vuur in de duisternis" van Elie Wiesel

Ds. Guus A.V. Fröberg
 
Uitnodiging 'God en de pandemie' Uitnodiging 'God en de pandemie'
Geplaatst: 2 september 2020
U bent van harte welkom op drie woensdagavonden (vanaf 23 september) over bezinning tijdens de Coronapandemie. Het boek 'God en de pandemie' van Thomas Newton komt hierbij zeker ter sprake. 


» Lees verder
 
Programma KLIEDERKERK - seizoen 2020-2021 Programma KLIEDERKERK - seizoen 2020-2021
Geplaatst: 1 september 2020
» Lees verder
 
VACATURE Missionair kerkelijk opbouwwerker VACATURE Missionair kerkelijk opbouwwerker
Geplaatst: 1 september 2020
De Protestantse Gemeente te Vlaardingen (PGV) zoekt per 1 januari 2021, of zo spoedig mogelijk hierna, een missionair opbouwwerker 0,8 FTE voor een projectperiode van 2 jaar.
» Lees verder
 
Vanuit de GVO les 2019/2020 Vanuit de GVO les 2019/2020
Geplaatst: 21 juli 2020
Veel leerlingen deden dit jaar mee met de GVO lessen op de openbare basisscholen. Allerlei onderwerpen kwamen in deze lessen voorbij en de leerlingen konden hun hart ophalen met verhalen, knutsels, goede gesprekken en spellen.
» Lees verder
 
Weer een dienst bijwonen? Meld u aan! Weer een dienst bijwonen? Meld u aan!
Geplaatst: 19 juni 2020
Met ingang van 1 juli mogen we als wijkgemeente weer kerkdiensten in de Bethelkerk houden. Daar zijn wij erg blij mee. Echter, er mogen niet meer dan 100 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. Daarom maken we gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
» Lees verder
 
Vier avonden boekbespreking Erik Borgman Vier avonden boekbespreking Erik Borgman
Geplaatst: 15 juni 2020
In vier donderdagavonden bespreken we het 1e deel van een theologisch meerjarenproject van lekendominicaan Erik Borgman. Dit deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen.
» Lees meer
 
HANDLEIDING kerkomroep.nl HANDLEIDING kerkomroep.nl
Geplaatst: 17 maart 2020

Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl en YouTube

HIER gaat u direct naar de Vlaardingse pagina van kerkomroep.nl.
Ook is er een handleiding gemaakt waarop u precies uitgelegd krijgt hoe u de uitzendingen van kerkomroep.nl kunt zien/horen.
(de Pdf opent in een nieuw scherm.)

HIER gaat u direct naar het YouTube kanaal van de Bethelkerk.
 
 
VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona
Geplaatst: 24 maart 2020 - 18:40 uur
3e Brief van de Bethelkerk met alle "corona-maatregelen"
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,
 
Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m 31 mei geannuleerd worden. Het is een noodzakelijke beslissing. Wat betekent dit concreet?
» Lees verder
 
VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona
Geplaatst: 18 maart 2020 - 19:15 uur
2e Brief van de Bethelkerk met alle "corona-maatregelen"
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,
 
(...) ook de diensten van de Stille week en Pasen via www.kerkomroep.nl.
» Lees verder
 
Bethelkerk in tijden van Corona Bethelkerk in tijden van Corona
Geplaatst: 16 maart 2020 - 17:30 uur
Brief van de Bethelkerk met alle "corona-maatregelen"
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,
 
Maandagochtend 16 maart hebben we in het moderamen van de wijkkerkenraad gesproken over de ontstane situatie.
Afgesproken is dat in de Bethelkerk alle activiteiten t/m in ieder geval 6 april geannuleerd worden.
Het is een noodzakelijke beslissing.
Wat betekent dit concreet?
» Lees verder
 
Cameraregisseurs gevraagd Cameraregisseurs gevraagd
Geplaatst: 16 februari 2020

Meer informatie? Klik hier
Direct aanmelden: kerktv@ambachtoost.nl
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Ons jaarthema: Een goed verhaal - in 3 delen Ons jaarthema: Een goed verhaal - in 3 delen
Geplaatst: 3 december 2019
Drie posters die we de afgelopen maanden in de kerk ophingen:

Als u op één van de posters klikt opent de pdf met op de eerste pagina de poster en op de vier volgende pagina's de flyer die we uitdeelden met het bijbehorende 'Een Goed Verhaal'.
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
Geplaatst op 08-12-2015
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV in opdracht van de algemene kerkenraad - dec. 2015
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen"
     Lees dit eindrapport » In beweging