WELKOM WELKOM

Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen.
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.
Lees verder bij Over Ons over WIE WIJ ZIJN

Wekelijks plaatsen we de Bethelbrief, de liturgie (zie het 'extra menu' in de rechterkolom voor de link) en de preek (audio).

ONZE KERK

Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26.
We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA

Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.

JAARTHEMA 2023-2024: 'GA MEE'
Vanaf september 2023 is het jaarthema van de Protestantse Kerk ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.
Deze oproep is gebaseerd op het hoofdstuk ‘Kinderen van één Vader’ uit de visienota van de Protestantse Kerk. Dit hoofdstuk gaat over het grote belang van de éénheid en verscheidenheid onder christenen. “Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat (Efeziërs 3:18-19).”


Uitleg bij illustratie:

- Lijn: Vader- en kinderhand zijn getrokken uit één lijn, onlosmakelijk verbonden. Symbool voor het verbond van God met de mens en daarin met de hele kerk.
- De hand van de Vader komt naar beneden. De hand van het kind reikt omhoog, in overgave en aanbidding.
- Bloed en waterdruppel vloeien samen. Het symbool van het offer en de doop. Omgekeerd vormt het een hartvorm. Het symbool van liefde.


Met dit jaarthema worden gemeenten van de Protestantse Kerk uitgedaagd om samen op te trekken met andere gelovigen en mensen van goede wil. Scriba René de Reuver: “De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

Het jaarthema komt tot uiting in de verschillende activiteiten die opgenomen zijn in het activiteitenboekje. Zo staat de Startzondag van 24 september geheel in het teken van dit thema. Maar het geldt ook voor alle andere activiteiten die in de Bethelkerk georganiseerd worden: de gespreksgroepen, de creatieve en diakonale activiteiten en de momenten voor ontmoeting.
Wij nodigen u en jullie van harte uit om mee te doen!

Pastor Annabell de Jong
Ds. Yvonne Schoonhoven

 
 
Biertje met de dominee, 3e woensdag van de maand Biertje met de dominee, 3e woensdag van de maand
Geplaatst: 5 spril 2024
‘Biertje met de dominee’ op 17 april. Deze keer met Hugo van Wijkgemeente Holy en Arjen van het Noorderlicht.
Café Mes, Schiedamseweg 17, Vlaardingen. Je bent van harte welkom!  » Lees meer
 
Uit Wijkgemeente Holy: Expo van trouwjapon tot doopjurk Uit Wijkgemeente Holy: Expo van trouwjapon tot doopjurk
Geplaatst: 5 april 2024
Vanaf zondag 14 april aanstaande vindt er in Kerkcentrum Holy, Reigerlaan 47a een tentoonstelling plaats van trouwjaponnen en doopjurken.
» Lees verder
 
Uit de Windwijzer: Het verhaal vooraf: Muziek die raakt Uit de Windwijzer: Het verhaal vooraf: Muziek die raakt
Geplaatst: 5 april 2024
Op woensdag 10 april verkennen we in de Windwijzer van 13.30 uur tot circa 15.00 uur de betekenisvolle rol van muziek in de Bijbel en in ons eigen leven. Meld je aan!
» Lees verder
 
Vespers in de Bethelkerk Vespers in de Bethelkerk
Geplaatst: 3 april 2024
Op zondag 21 april 2024 wordt er weer een Vesperdienst gehouden in de Bethelkerk. De voorganger is ds. Bert Kuipers. Thema: ‘De zin van alles……’ uit Job. Inloop met koffie vanaf 16.30 uur. 
» Lees verder
 
Terugblik Palmpasen 2024 Terugblik Palmpasen 2024
Geplaatst: 29 maart 2024
Zondag 24 maart was het Palmpasen. En toen.... waren er ineens een heleboel kinderen in de kerk….
» Lees verder
 
Kliederkerk - zondag 14 april Kliederkerk - zondag 14 april
Geplaatst: 29 maart 2024
Zondag 14 april 2024 is er om 14.45 uur Kliederkerk. Dit keer in Stadspark ’t Hof en het Oranjepark. We verzamelen bij Het Doolhof naast de speeltuin. Het thema is: Twijfel jij wel eens?
» Lees verder
 
Gespreksgroep over christelijk geloven start 7 maart Gespreksgroep over christelijk geloven start 7 maart
Geplaatst: 9 februari 2024
Wat geloven we eigenlijk? A.d.h.v. het boekje 'Stukjes & Beetjes: over christelijk geloven', redactie Marloes Mijer, starten Annabell en Yvonne een gespreksgroep. Donderdag 7 maart om 20 uur is de eerste bijeenkomst, waar Marloes Meijer bij aanwezig zal zijn.
» Meer info over aanleiding en aanmelden vind je hier
 
Mini voedselbank Mini voedselbank
Geplaatst: 2 februari 20234
Als u de kerk in komt heeft u vast in de entreehal ons 'voedselbankje' al zien staan met eronder een 'voedselbak'. Deze kleine, maar o zo belangrijke plek biedt mensen de gelegenheid om voedsel in te leveren voor degenen die dat nodig hebben.
» Lees verder
 
Aankondiging 40 dagen kalender Aankondiging 40 dagen kalender
Geplaatst: 19 januari 2024
Op 14 februari a.s. begint weer de 40-dagen tijd. Dit jaar hebben we, naast een fysieke kalender, ook een nieuwe mogelijkheid, namelijk een digitale kalender waarbij u dagelijks via de mail en/of via WhatsApp één pagina ontvangt.
» Lees verder
 
Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Jaarbeeld 2023 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst: 30 december 2023

In het "Jaarbeeld 2023" willen de Vlaardingse predikanten en kerkelijk werkers iets laten zien van hun werk van het afgelopen jaar. Over de erediensten, het pastoraat, het zoeken naar vormen om jongeren te bereiken, over onze zorg voor de minderbedeelde medeburger, en over het nadenken en invullen van onze toekomst.
» Open hier het "Jaarbeeld 2023"
 
Groene Kerk Bethelkerklied Groene Kerk Bethelkerklied
Geplaatst: 29 december 2023
De vergroening is nagenoeg afgerond en de vrijwilligers zijn bedankt met een ‘dankjewel feestje’. Tijdens dit 'dankjewel' feestje  werd het Bethelkerklied gezongen en dat willen wij u niet onthouden.
» Lees verder
 
Wie is wie bij de Protestantse Gemeente te Vlaardingen? Wie is wie bij de Protestantse Gemeente te Vlaardingen?
Geplaatst: 1 december 2023
Het voltallige team predikanten en kerkelijk werkers van de Protestantse Gemeente Vlaardingen op een rijtje.
» Naar foto en lijst
 
Gespreksavonden 'Moderne profeten' Gespreksavonden 'Moderne profeten'
Geplaatst: 29 september 2023
Vanaf oktober 2023 organiseren we in de Bethelkerk 8 Profeten avonden op elke 4e donderdag van de maand. Wie zijn onze voorbeelden? Wat is wijsheid?
Op deze avonden willen we samen eten en naar een podcast luisteren - het lijkt wel een beetje op de oude kloostertraditie waar tijdens het eten voorgelezen wordt.
» Hier meer info
 
Help! Wie kookt er met mij mee? Help! Wie kookt er met mij mee?
Geplaatst: 29 september 2023
Wie heeft zin om samen met mij, Annabell de Jong,  voor de gespreksavond(en) 'Moderne profeten' te koken?
Geef je dan op bij mij via mail.
» Lees verder
 
De Cantorij zonder Cantor De Cantorij zonder Cantor
Geplaatst: 22 september 2023
Na het afscheid van Niec Saarloos zijn we op zoek naar een nieuwe cantor. Misschien kent u iemand?
» Lees verder
 
Activiteitenboekje 2023-2024 Activiteitenboekje 2023-2024
Geplaatst: 11 september 2023
September 2023 verscheen het nieuwe Activiteitenboekje 2023/2024 van de Bethelkerk.
U kunt het HIER downloaden.
 
Verzamelpagina 'Groene Kerk' Verzamelpagina 'Groene Kerk'
Geplaatst: 8 september 2023
Alles wat er gebeurd is om onze Bethelkerk groener te maken lees u HIER.
 
De troostkantine: omgaan met verlies De troostkantine: omgaan met verlies
Geplaatst: 20 oktober 2023
De Troostkantine is een plek waar mensen bij elkaar komen om niet alleen te praten over hun verlieservaringen, maar ook over ‘hoe nu verder’. De Troostkantine is een reeks van 7 bijeenkomsten op elke 2e donderdag van de maand.
» Lees verder
 
Bloemengroet en Bethelgroet Bloemengroet en Bethelgroet
Geplaatst: 25 augustus 2023
Is er volgens u iemand die in aanmerking komt voor een bloemen- of Bethelgroet stuur dan een mail....

» Lees hier verder
 
De Bethel Theaterclub - seizoen 2023/2024 De Bethel Theaterclub - seizoen 2023/2024
Geplaatst: 23 juni 2023
De theaterclub is bij elkaar geweest om het programma voor het seizoen 2023-2024 door te nemen.
» Bekijk wat we hebben aangekruist
 
Handen schudden of niet? Handen schudden of niet?
Geplaatst: 9 juni 2023
Een compromis: Laten we weer teruggaan naar het handen schudden, tenzij iemand dat liever niet doet; dan kan hij/zij dit kenbaar maken met een hoofdknik en de hand op het hart.
» Lees verder
 
Privacy tijdens kerkdiensten Privacy tijdens kerkdiensten
Geplaatst: 26 mei 2023
Tijdens de dienst zijn er tegenwoordig tv-opnames. Hoe is het dan gesteld met uw privacy?
» Lees verder
 
Preek praat Preek praat
Geplaatst: 17 februari 2023
Na de dienst doorpraten over de preek? Dat gaan we vanaf nu af en toe doen.
» Lees verder
 
Uit de Algemene Kerkenraad Uit de Algemene Kerkenraad
Geplaatst: 3 februari 2023
Als AK vinden wij dat investeren in het project Noorderlicht uitermate belangrijk en wenselijk is voor een kansrijke toekomst voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
» Lees hier de gehele tekst
 
Doe je mee met de Buurtbezem Oud-Ambacht Doe je mee met de Buurtbezem Oud-Ambacht
Geplaatst: 13 janauri 2023
De Buurtbezem is elke 2e zaterdag van de maand actief van 10 – 12 uur.
» Lees meer over de Buurtbezem
 
Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen Interne Vertrouwenspersonen van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen
Geplaatst: 23 september 2022
De Protestante gemeente te Vlaardingen wil dat er een plek is waar gemeenteleden met klachten over ongewenst gedrag terecht kunnen. Er zijn daarom twee vertrouwenspersonen aangesteld. Zij bieden een eerste opvang als je in een situatie komt die niet veilig voelt.
» Lees verder
 
Het Team pastorale ondersteuning Het Team pastorale ondersteuning
Geplaatst: 16 september 2022
Pastoraat is omkijken naar elkaar binnen en buiten de geloofsgemeenschap. Ons team bestaat uit een kleine groep mensen die de pastor en predikant ondersteunen in het pastorale werk.
» Lees verder
 
HANDLEIDING kerkomroep.nl HANDLEIDING kerkomroep.nl
Geplaatst: 17 maart 2020

Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl en YouTube

HIER gaat u direct naar de Vlaardingse pagina van kerkomroep.nl.
Ook is er een handleiding gemaakt waarop u precies uitgelegd krijgt hoe u de uitzendingen van kerkomroep.nl kunt zien/horen.
(de Pdf opent in een nieuw scherm.)

HIER gaat u direct naar het YouTube kanaal van de Bethelkerk.
 
 
Cameraregisseurs gevraagd Cameraregisseurs gevraagd
Geplaatst: 16 februari 2020

Meer informatie? Klik hier
Direct aanmelden: kerktv@ambachtoost.nl