WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. 
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.
Lees verder bij Over Ons

Wekelijks plaatsen we het wijkbericht, de liturgie en de preek (audio)

 

ONZE KERK
Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26.
We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA
Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.

Jaarthema 2021-2022: 'Van U is de toekomst'
Het jaarthema  van Ambacht-Oost  is ‘Van U is de toekomst’. Daarbij sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.We leven in een buitengewoon onzekere tijd waarin alles op losse schroeven lijkt te staan. Midden in deze tijd lanceert de Protestantse Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de toekomst’. Dit thema staat centraal op de Startzondag én het seizoen dat daarop volgt. Kern van het jaarthema: Jouw kijk op de toekomst bepaalt hoe je nu in het leven staat.

We hebben een verwarrende periode achter de rug van Lock-downs, vaccinaties, protesten en soms heftige discussies. Een periode ook van verdriet waarin we mensen verloren door de COVID-19 of waarin mensen een lange weg van herstel moeten gaan. Toch durven we weer voorzichtig vooruit te kijken. Want er staat veel op het spel.
We worden geconfronteerd met belangrijke vraagstukken die ons allemaal en bovenal de komende generaties raken: de klimaatcrisis, de tweedeling van de samen-leving, de toeslagenaffaire en alles wat daarmee samen-hangt. Dit zijn geen zaken die we kunnen negeren.
Het is onze toekomst. Maar ook: ‘Van U is de toekomst’. Van U is de toekomst! Dat klinkt alsof we de toekomst uit handen geven, maar laten gebeuren, stil maar wacht maar…’.
We verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een wereld van vrede en recht. Vanuit die verwachting leven we in het heden, waarin de toekomst nog een spannende vraag is, en waarin we één ding zeker weten: de toekomst is aan Hem die is, die was en die komt. Vanuit die verwachting willen we leven, aan die toekomst willen we met hoofd, hart en handen meewerken.
Ook als kerken, ook als kerken in Vlaardingen, ook als Bethelkerkgemeente.

Ds. Guus A.V. Fröberg
 
Kunt u/kun jij een stukje leveren voor de 40-dagen kalender 2022? Kunt u/kun jij een stukje leveren voor de 40-dagen kalender 2022?
Geplaatst: 4 december 2021
"Laat je inspireren door het begrip ‘genoeg’! Het moet toch zeker gaan lukken om weer 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……"
» Lees de gehele uitnodigingsbrief hier
 
BELANGRIJK: over de diensten vanaf 14 november 2021 BELANGRIJK: over de diensten vanaf 14 november 2021
Geplaatst: 11 november 2021
I.v.m. de nieuwe corona-maatregelen zijn er weer nieuwe afspraken t.a.v. de kerkdiensten.
» Lees HIER de brief.
 
Activiteitenboekje 2021/2022 Activiteitenboekje 2021/2022
Geplaatst: 19 oktober 2021
Oktober 2021 verscheen het nieuwe Activiteitenboekje 2021/2022. U kunt het HIER downloaden.
 
MEDITATIEF MOMENT - De kerk is fantastisch MEDITATIEF MOMENT - De kerk is fantastisch
Geplaatst: 18 oktober 2021
De kerk is fantastich (door ds. Guus A.V. Fröberg)
Wie tegenwoordig een boekje schrijft met de titel ‘De kerk is fantastisch’ is een moedig mens. Want alles wat we binnen en buiten de kerk zeggen over de kerk, behalve dat de kerk fantastisch is. Rik Torfs, kerkrechtdeskundige, televisiemaker, columnist en twitteraar heeft het aangedurfd. Rik Torfs spaart de kerk niet en toch blijft hij zeggen ‘de kerk is fantastisch’.
» Lees verder op de MM pagina
 
Op de koffie bij de dominee 2021/2022 Op de koffie bij de dominee 2021/2022
Geplaatst: 9 september 2021
Elke derde woensdagochtend van de maand is de Bethelkerk open om elkaar te ontmoeten.
Van 10 - 12 drinken we koffie; aansluitend kan er geluncht worden - wel graag vooraf aanmelden!
» Lees meer
 
Cantatediensten starten weer Cantatediensten starten weer
Geplaatst: 28 augustus 2021
De eerder geplande cantatediensten i.h.k.v. het 25-jarig jubileum van de St. Cantates Vlaardingen werden, na één uitvoering in mei 2020, uitgesteld door de coronapandemie.
Gelukkig kunnen we de draad weer oppakken en starten met de uitvoeringen. Dit jaar zullen op 3 oktober en 14 november twee cantatedienten gehouden worden in de Bethelkerk. De geplande jubileumavond en het ‘Himmelfahrtsoratorium’ worden doorgeschoven naar 2022.
» Klik HIER voor meer informatie
 
Vijf avonden: Afscheid van domineesland Vijf avonden: Afscheid van domineesland
Geplaatst: 15 juli 2021 - Guus A.V. Fröberg
De titel van deze serie avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek ‘Afscheid van domineesland’ van Menno ter Braak.  (...) Het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk. Deze avonden willen proberen te verzamelen wat ik de jaren dat ik predikant was en ben belangrijk tot zeer belangrijk en welke zaken ik vind dat belangrijk voor de kerk.
» Lees verder
 
Over de kerkdiensten Over de kerkdiensten
Geplaatst: 30 juni 2021
Hopelijk blijft dit rubriekje nu voor wat langere tijd weg, tenzij we u kunnen mededelen dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is zonder aanmelding vooraf en de anderhalve meternorm niet meer geldt en er dus plaats genoeg is in de kerk…

…Maar tot zover zijn we blij dat we voor de kerkdiensten wéér wat ruimer - tot een maximum van tachtig – mensen kunnen uitnodigen. Dit betekent dat iedereen zich nog steeds moet aanmelden:
http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2020/juni/20200619_aanmelden-kerktijd.pdf
 
Daarnaast is het verheugend nieuws dat we vanaf komende zondag 4 juli weer alle liederen samen gaan zingen.
 
Ook het koffiedrinken na de dienst willen we dan graag weer doorgang laten vinden. Voorlopig alleen buiten, dus alleen als het weer het naar verwachting toelaat.
 
Daarnaast geldt: géén mondkapje meer, maar wel afstand houden, de 1½ m norm blijft gelden.
 
De diensten worden daarnaast aangeboden via Kerkomroep.nl en via You Tube.
Van harte uitgenodigd de diensten in de kerk of thuis mee te vieren.
 
Met een hartelijke groet,
ds. Guus A.V. Fröberg
 
Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken
Geplaatst: 9 juni 2021
Door giften van de initiatief-nemers en vanwege de betrokkenheid van een aantal Bethelkerkvrijwilligers bij de bouw van de scoutinggebouwen beschikt de Bethelkerk inmiddels over 26 zonne-panelen. Aan de bevestiging op het lage dak van de kerk en materiaal voor omvorming van de stroom zijn kosten verbonden. Doet u mee met een 'groene gift'?
» Lees meer hierover
 
Bijbelleerhuis op woensdagochtend Bijbelleerhuis op woensdagochtend
Geplaatst: 15 mei 2021
Dit seizoen 2020/2021 een nieuwe serie van ochtenden over de psalmen.
» Lees meer
 
HANDLEIDING kerkomroep.nl HANDLEIDING kerkomroep.nl
Geplaatst: 17 maart 2020

Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl en YouTube

HIER gaat u direct naar de Vlaardingse pagina van kerkomroep.nl.
Ook is er een handleiding gemaakt waarop u precies uitgelegd krijgt hoe u de uitzendingen van kerkomroep.nl kunt zien/horen.
(de Pdf opent in een nieuw scherm.)

HIER gaat u direct naar het YouTube kanaal van de Bethelkerk.
 
 
Een dienst bijwonen? Meld u aan! Een dienst bijwonen? Meld u aan!
Geplaatst: 1 oktober 2020
Als wijkgemeente mogen er kerkdiensten in de Bethelkerk gehouden worden. Echter, vanaf heden mogen er niet meer dan 80 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. We maken daarom nog steeds gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
» Lees verder in de pdf van 20 juni jl. onder het kopje "Aanmelden"
 
Cameraregisseurs gevraagd Cameraregisseurs gevraagd
Geplaatst: 16 februari 2020

Meer informatie? Klik hier
Direct aanmelden: kerktv@ambachtoost.nl
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok.