WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. 
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.
Lees verder bij Over Ons

Wekelijks plaatsen we het wijkbericht, de liturgie en de preek (audio)

 

ONZE KERK
Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26.
We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA
Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.

Jaarthema: Het goede leven
Het jaarthema  van Ambacht-Oost  is ‘het goede leven’. Daarbij sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.Op het eerste gezicht een wat vreemd thema voor de tijd waarin we leven.
Het kerkelijk leven zag er de afgelopen maanden anders uit. Na een periode met uitsluitend online kerkdiensten zijn we aarzelend, voorzichtig weer begonnen met kerkdiensten waarbij ook mensen aanwezig zijn.
Ook andere activiteiten worden voor het seizoen weer gepland.
En niet alleen de kerk had te maken met een activiteitenstop. Een groot deel van het sociaaleconomische leven werd door corona stilgelegd.

En nog leven we in een tijd vol onzekerheden.
Kunnen we nog wel spreken van ‘het goede leven’?
Kunnen we na alles wat er in de coronamaanden is gebeurd weer gewoon van start?
Betekent ‘het goede leven’ zo snel mogelijk het oude levenspatroon, inclusief kerkelijk leven weer oppakken?
Of is er wezenlijk iets veranderd in kerk en samenleven?

Misschien, ik hoop, dat we na alles wat we hebben meegemaakt en hebben gedeeld en misschien nog mee zullen maken en zullen delen kunnen spreken van een andere kwaliteit van leven.
Dat we oprecht, na deze crisis weer kunnen werken aan een ‘goed leven’ met elkaar, jong én oud en met anderen, hoe anders ook.
Een goed leven met zorg en aandacht voor de natuur.

Houd moed     heb lief


Ds. Guus A.V. Fröberg
 
Mondkapjes in de Bethelkerk Mondkapjes in de Bethelkerk
Geplaatst: 16 oktober 2020
In aansluiting op de toespraak van minister-president Rutte dinsdag j.l. willen we ook voor de Bethelkerk afspreken om een mondkapje te dragen.   » Lees verder
 
VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona VERVOLG: Bethelkerk in tijden van Corona
Geplaatst: 5 oktober 2020
5e Brief van de Bethelkerk met alle "corona-maatregelen"
Beste gemeenteleden,
Beste mensen,
 
Naar aanleiding van het overleg van minister F. Grapperhaus met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken maandagochtend 5 oktober, is in het moderamen van maandagmiddag 5 oktober o.a. het volgende afgesproken: (...) vanaf zondag 11 oktober maximaal 30 mensen in de dienst aanwezig (...).
» Lees verder
 
Een dienst bijwonen? Meld u aan! Een dienst bijwonen? Meld u aan!
Geplaatst: 1 oktober 2020
Als wijkgemeente mogen er kerkdiensten in de Bethelkerk gehouden worden. Echter, vanaf heden mogen er niet meer dan 80 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. We maken daarom nog steeds gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
» Lees verder in de pdf van 20 juni jl. onder het kopje "Aanmelden"
 
HANDLEIDING kerkomroep.nl HANDLEIDING kerkomroep.nl
Geplaatst: 17 maart 2020

Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl en YouTube

HIER gaat u direct naar de Vlaardingse pagina van kerkomroep.nl.
Ook is er een handleiding gemaakt waarop u precies uitgelegd krijgt hoe u de uitzendingen van kerkomroep.nl kunt zien/horen.
(de Pdf opent in een nieuw scherm.)

HIER gaat u direct naar het YouTube kanaal van de Bethelkerk.
 
 
Uitnodiging 'God en de pandemie' Uitnodiging 'God en de pandemie'
Geplaatst: 2 september 2020
U bent van harte welkom op drie woensdagavonden (vanaf 23 september) over bezinning tijdens de Coronapandemie. Het boek 'God en de pandemie' van Thomas Newton komt hierbij zeker ter sprake. 


» Lees verder
 
Programma KLIEDERKERK - seizoen 2020-2021 Programma KLIEDERKERK - seizoen 2020-2021
Geplaatst: 1 september 2020
» Lees verder
 
Vier avonden boekbespreking Erik Borgman Vier avonden boekbespreking Erik Borgman
Geplaatst: 15 juni 2020
In vier donderdagavonden bespreken we het 1e deel van een theologisch meerjarenproject van lekendominicaan Erik Borgman. Dit deel heet ‘Invocatio’ (aanroeping) en schetst de theologische krijtlijnen waarbinnen de auteur zich wil bewegen.
» Lees meer
 
Cameraregisseurs gevraagd Cameraregisseurs gevraagd
Geplaatst: 16 februari 2020

Meer informatie? Klik hier
Direct aanmelden: kerktv@ambachtoost.nl
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok. 
 
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV
Geplaatst op 08-12-2015
Eindrapport van de Werkgroep Toekomstvisie PGV in opdracht van de algemene kerkenraad - dec. 2015
"In beweging - de Toekomstvisie 2015–2020 van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen"
     Lees dit eindrapport » In beweging