WELKOM WELKOM
Van harte welkom op de website van de wijkgemeente Ambacht-Oost!   

Ambacht-Oost is één van de vier wijk-gemeenten van de Protestantse Gemeente te Vlaardingen. 
Onze wijk omvat Vlaardinger-Ambacht, Babberspolder en de Oostwijk.
Lees verder bij Over Ons

Wekelijks plaatsen we het wijkbericht, de liturgie en de preek (audio)

 

ONZE KERK
Ons kerkgebouw is de Bethelkerk, aan de Burgemeester Verkadesingel 26.
We hebben onze uit 1939 daterende kerk in 2010-2011 grondig vernieuwd. Het kerkinterieur is licht,stijlvol en flexibel. We hebben een ontmoetingsruimte gecreëerd met een grote glazen wand, symbool van transparantie en toegankelijkheid, openheid en gastvrijheid voor iedereen.

 

ONS MOTTO & JAARTHEMA
Ons motto is: 'Met vertrouwen in elkaar en met enthousiasme vanuit ons geloof, willen we ons aan elkaar verbinden en samen een mooie toekomst tegemoet gaan, met aandacht voor jong en oud, voor vernieuwing en tradities.’

We zijn een actieve, open wijkgemeente, met ruimte voor verschillende geloofsopvattingen en manieren van geloven.

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn. ‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’.

Jaarthema: Het goede leven
Het jaarthema  van Ambacht-Oost  is ‘het goede leven’. Daarbij sluiten we aan bij het jaarthema van de landelijke kerk.Op het eerste gezicht een wat vreemd thema voor de tijd waarin we leven.
Het kerkelijk leven zag er de afgelopen maanden anders uit. Na een periode met uitsluitend online kerkdiensten zijn we aarzelend, voorzichtig weer begonnen met kerkdiensten waarbij ook mensen aanwezig zijn.
Ook andere activiteiten worden voor het seizoen weer gepland.
En niet alleen de kerk had te maken met een activiteitenstop. Een groot deel van het sociaaleconomische leven werd door corona stilgelegd.

En nog leven we in een tijd vol onzekerheden.
Kunnen we nog wel spreken van ‘het goede leven’?
Kunnen we na alles wat er in de coronamaanden is gebeurd weer gewoon van start?
Betekent ‘het goede leven’ zo snel mogelijk het oude levenspatroon, inclusief kerkelijk leven weer oppakken?
Of is er wezenlijk iets veranderd in kerk en samenleven?

Misschien, ik hoop, dat we na alles wat we hebben meegemaakt en hebben gedeeld en misschien nog mee zullen maken en zullen delen kunnen spreken van een andere kwaliteit van leven.
Dat we oprecht, na deze crisis weer kunnen werken aan een ‘goed leven’ met elkaar, jong én oud en met anderen, hoe anders ook.
Een goed leven met zorg en aandacht voor de natuur.

Houd moed     heb lief


Ds. Guus A.V. Fröberg
 
Vijf avonden: Afscheid van domineesland Vijf avonden: Afscheid van domineesland
Geplaatst: 15 juli 2021 - Guus A.V. Fröberg
De titel van deze serie avonden is met een knipoog een verwijzing naar het boek ‘Afscheid van domineesland’ van Menno ter Braak.  (...) Het is niet de bedoeling dat ik met u deze vijf avonden ga terugblikken in de zin van ‘vroeger was alles beter’ in de kerk. Deze avonden willen proberen te verzamelen wat ik de jaren dat ik predikant was en ben belangrijk tot zeer belangrijk en welke zaken ik vind dat belangrijk voor de kerk.
» Lees verder
 
Over de kerkdiensten Over de kerkdiensten
Geplaatst: 30 juni 2021
Hopelijk blijft dit rubriekje nu voor wat langere tijd weg, tenzij we u kunnen mededelen dat iedereen onvoorwaardelijk welkom is zonder aanmelding vooraf en de anderhalve meternorm niet meer geldt en er dus plaats genoeg is in de kerk…

…Maar tot zover zijn we blij dat we voor de kerkdiensten wéér wat ruimer - tot een maximum van tachtig – mensen kunnen uitnodigen. Dit betekent dat iedereen zich nog steeds moet aanmelden:
http://www.pkv-ambachtoost.nl/PDF/2020/juni/20200619_aanmelden-kerktijd.pdf
 
Daarnaast is het verheugend nieuws dat we vanaf komende zondag 4 juli weer alle liederen samen gaan zingen.
 
Ook het koffiedrinken na de dienst willen we dan graag weer doorgang laten vinden. Voorlopig alleen buiten, dus alleen als het weer het naar verwachting toelaat.
 
Daarnaast geldt: géén mondkapje meer, maar wel afstand houden, de 1½ m norm blijft gelden.
 
De diensten worden daarnaast aangeboden via Kerkomroep.nl en via You Tube.
Van harte uitgenodigd de diensten in de kerk of thuis mee te vieren.
 
Met een hartelijke groet,
ds. Guus A.V. Fröberg
 
Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken
Geplaatst: 9 juni 2021
Door giften van de initiatief-nemers en vanwege de betrokkenheid van een aantal Bethelkerkvrijwilligers bij de bouw van de scoutinggebouwen beschikt de Bethelkerk inmiddels over 26 zonne-panelen. Aan de bevestiging op het lage dak van de kerk en materiaal voor omvorming van de stroom zijn kosten verbonden. Doet u mee met een 'groene gift'?
» Lees meer hierover
 
Bijbelleerhuis op woensdagochtend Bijbelleerhuis op woensdagochtend
Geplaatst: 15 mei 2021
Dit seizoen 2020/2021 een nieuwe serie van ochtenden over de psalmen.
» Lees meer
 
HANDLEIDING kerkomroep.nl HANDLEIDING kerkomroep.nl
Geplaatst: 17 maart 2020

Hoe vind ik de Bethelkerk op kerkomroep.nl en YouTube

HIER gaat u direct naar de Vlaardingse pagina van kerkomroep.nl.
Ook is er een handleiding gemaakt waarop u precies uitgelegd krijgt hoe u de uitzendingen van kerkomroep.nl kunt zien/horen.
(de Pdf opent in een nieuw scherm.)

HIER gaat u direct naar het YouTube kanaal van de Bethelkerk.
 
 
Een dienst bijwonen? Meld u aan! Een dienst bijwonen? Meld u aan!
Geplaatst: 1 oktober 2020
Als wijkgemeente mogen er kerkdiensten in de Bethelkerk gehouden worden. Echter, vanaf heden mogen er niet meer dan 80 personen in de kerkzaal aanwezig zijn. We maken daarom nog steeds gebruik van een roulatiesysteem waarvoor u zich moet aanmelden.
» Lees verder in de pdf van 20 juni jl. onder het kopje "Aanmelden"
 
Cameraregisseurs gevraagd Cameraregisseurs gevraagd
Geplaatst: 16 februari 2020

Meer informatie? Klik hier
Direct aanmelden: kerktv@ambachtoost.nl
 
Vanuit de Kerkenraad Vanuit de Kerkenraad
Geplaatst: 03 januari 2020
Op het rapport van de A.K. over onze visie voor de jaren 2020-2030 is door verschillende mensen en groepen uit onze wijk gereageerd.
Op 30 oktober jl. hebben we een geslaagde gemeenteavond gehouden.


Op de kerkenraadsvergadering van 27 november jl. zijn alle reacties besproken en de reactie naar de A.K. vastgesteld.
Op de afgelopen moderamenvergadering is, zoals afgesproken in de kerkenraad, de definitieve tekst van ons antwoord aan de A.K. vastgesteld.
Deze tekst zal zeer binnenkort op onze site te vinden zijn.

We hebben er voor gekozen niet alle reacties te publiceren maar alleen onze reactie aan de A.K. waarin we zo goed als mogelijk het gemiddelde van alle meningen hebben geprobeerd weergegeven - lees hier verder voor deze reactie.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd contact met mij opnemen via de mail: wijkkerkenraad@ambachtoost.nl.

Namens de kerkenraad,
Cees Kok.