Een jaar verder Een jaar verder

Inleiding

Eind 2014 hebben we ons beleidsplan vastgesteld. (De Zorgzame Kerk Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost Concept Beleidsplan 2015-2019)
Hierin ligt onze visie en taak voor de komende jaren.
Echter: de ontwikkelingen in het afgelopen jaar brachten mij er toe enkele aanvullende opmerkingen te maken.

Het afgelopen jaar

  • Het afgelopen jaar werd beheerst door terroristische aanslagen, waaronder de twee in Parijs. Het maakt dat we op zijn minst waakzamer, maar misschien ook wel achterdochtiger en angstiger zijn geworden.
    De dialoog tussen christenen en moslims is door deze ontwikkelingen niet gemakkelijker geworden.
  • Daarnaast was het afgelopen jaar een jaar van een aanzwellende stroom vluchtelingen uit Syrië allereerst, maar daarnaast uit veel meer landen. Honderdduizenden zijn in beweging gekomen in de hoop op een beter leven in West-Europa. Dat brengt verhitte discussies met zich mee.
 
  • Dwars door dit alles loopt iets wat al langer werd gesignaleerd.
De samenleving polariseert.
Een dreigende tweedeling van de westerse samenleving in wat ze in Duistland ‘Gutmensch’ en ‘Wutmensch’ noemen, de mens die het goede doet en de mens die in woede leeft.
Enerzijds de mens die het goed doet en de problemen die op de samenleving afkomen probeert te begrijpen, te bespreken en tot een oplossing te brengen. Anderzijds de mens die zich machteloos voelt en geen andere middel dan de emotie, de woede heeft om te reageren op alles wat er in deze samenleving op hem of haar afkomt.
Bovenstaande tweedeling heeft veel met opleiding, met inkomen, de steeds groter worden kloof tussen arm en rijk te maken, met een verdwijnende middenklasse, maar lang niet alles.
Heel veel mensen herkennen in zichzelf deze twee zijden.

Aanvullende opmerkingen bij het beleidsplan

We zijn een zorgzame kerk, we willen een zorgzame kerk zijn.
‘Zorgen voor elkaar betekent zorgen voor iedereen’. (p.4)
- Het betekent allereerst nadrukkelijker dan ooit dat het ook onze zorg als gemeente van de Bethelkerk is om om te zien naar mensen die hier tijdelijk of langer als vluchteling verblijven. Dat we ons oprecht zorgen moeten maken hoe mensen reageren op deze vluchtelingen en omgekeerd hoe vluchtelingen kunnen reageren op de nieuwe samenleving waarin ze terecht zijn gekomen.
- Het betekent vervolgens dat we ons als gemeente van de Bethelkerk oprecht zorgen moeten maken over de groeiende tweedeling van de samenleving. We moeten ons afvragen waar de kerk hierin staat. Kan de kerk een brug zijn en kan zij een zorgzame gesprekspartner zijn voor zowel de ‘goede mens’ als ‘woede mens’?

Tenslotte

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat de Bethelkerk, niet slechts in Ambacht-Oost, niet slechts in Vlaardingen staat, maar ook midden in de wereld als een ‘Global Village’, ‘de wereld als een dorp’ staat.
 
terug