Cantatedienst 12 april

Cantatedienst 12 april
CANTATEDIENST BETHELKERK VLAARDINGEN
Zondag 12 april 2015, aanvang 17.00 uur.

 
Uitgevoerd wordt: Cantate ‘Halt im Gedächtnis Jesum Christ’, BWV 67,
van Johann Sebastian Bach (1685-1750)
 
Na een korte onderbreking wordt de traditie van de Vlaardingse cantatediensten weer hervat, dit keer door de Stichting Cantates Vlaardingen. Men richt zich daarbij op een gevarieerde groep bezoekers: kerkgangers en/of Bach-liefhebbers, uit Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en andere omliggende gemeenten.

De cantatediensten vinden plaats in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26, in nauwe samenwerking met en onder verantwoordelijkheid van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost.

Op zondag 12 april, een week na Pasen, klinkt Bach-cantate BWV 67.
Deze rijke en compacte cantate is één van de weinige die al vroeg, voor de Tweede Wereldoorlog, een zekere populariteit genoot. De kerk leest op deze zondag het verhaal van de apostel Thomas die Christus´ opstanding uit de doden (Pasen) niet ongezien wilde geloven en zo symbool werd voor alle twijfelende gelovigen. Geïnspireerd door deze 'ongelovige Thomas‘ schrijft Bach een hecht gestructureerde cantate over de thema´s hoop, onzekerheid en twijfel betreffende Christus´ verrijzenis, waarin de tegenstelling tussen geloof en ongeloof gaandeweg wordt gedramatiseerd.

In de tijd van Bach werden cantates uitgevoerd tijdens een kerkdienst. Men beschouwde de cantate als een preek, een getuigenis van het geloof. Ook in de Bethelkerk zal de Bach-cantate centraal staan in een kerkelijke bijeenkomst. Door de predikant wordt een korte uitleg gegeven bij de tekst, er wordt een bijbeltekst gelezen, er is samenzang.
 
De uitvoerenden zijn:
  • Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam
  • het West-Nederlands Bach Orkest (o.l.v. Arno Bons)
  • orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra
  • de solisten Arco Mandemaker (tenor) en Frits Karskens (bas).
De algehele muzikale leiding heeft Bas van Houte.
Voorganger is ds. Guus Fröberg.
 
De toegang tot de cantatedienst is gratis. Van de aanwezigen wordt aan de uitgang om een hartelijke bijdrage gevraagd. Er zijn tekstboekjes beschikbaar.

Organisatie: Stichting Cantates Vlaardingen, www.cantatesvlaardingen.nl, info@cantatesvlaardingen.nl.
 
Hoofdsponsor: Fonds Schiedam Vlaardingen e.o.
terug