Stille Week Stille Week
Het is mooi om als wijkgemeenten meer samen op te trekken en de krachten te bundelen. Vorig jaar werkten wijkgemeente Holy en wijkgemeente Ambacht-Oost voor twee diensten in de Stille Week samen: Goede Vrijdag en de Paaswake.
Dit jaar doen Wijkgemeente Grote Kerk, Wijkgemeenten Ambacht-Oost, Centrum-West en Holy de gehele Paasdriedaagse met elkaar.

Op Witte Donderdag zijn we in de Bethelkerk, op Goede Vrijdag in Kerkcentrum Holy en de Paaswake is in de Rehobothkerk. Op deze laatste twee avonden is de Bethelkerk dus gesloten. Paasmorgen wordt uitbundig gevierd in elke wijk.

We kijken uit naar een mooie invulling van de Stille Week en Paaszondag.

Namens alle voorgangers,
pastor Annabell de Jong
 
terug