40-DAGEN KALENDER 40-DAGEN KALENDER
Beste gemeenteleden,

Vanaf 2018 verschijnt er een 40-dagen kalender, voor- en door gemeenteleden van de Bethelkerk.
Ook in 2023 willen we als gemeente Ambacht Oost een mooie kalender samenstellen.
Daarom een uitnodiging aan u / jou:
kijk eens of je een bijdrage kunt leveren door zelf een stukje te schrijven: een gedachte, een overpeinzing of te kiezen voor een bestaand gedicht, lied of Bijbelgedeelte dat je mooi vindt, eventueel met een bijpassende illustratie.
Je gebruikt maximaal 225 woorden.

We laten ons ditmaal inspireren door het thema ‘stenen’.
Citaten/uitdrukkingen over stenen die je kunnen helpen om iets te gaan schrijven:
De steen op je maag.
Steengoede verhalen.                    
De steen waaraan je je vreselijk stoot.
Een steen staat voor zware, niet te tillen problemen.
De steen die iemand naar haar hoofd gegooid krijgt.
De afgekeurde steen is een hoeksteen geworden.
Stenen voor brood.
Versteend hout.
De stenen tafelen.
Ik stond versteend van angst.
Geen steen zal op de andere blijven.
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.
Dat oeroude rotsvaste gesteente waarop je kunt lopen.
De stenen in de bergen of de woestijn die de weg markeren.
De bijzondere gedenksteen, in het landschap of op een graf.
En vooral: de rots die opengaat in het verhaal van Pasen waar de steen staat voor de dood.
De steen voor het graf van Jezus is weggerold.

Laat je inspireren! Het moet toch zeker gaan lukken om weer ruim 40 mooie bijdragen te kunnen publiceren vanuit de grote diversiteit binnen onze wijkgemeente……

Aanleveren
Mijn verzoek is om jullie bijdragen uiterlijk 18 januari 2023 bij mij aan te leveren,
liefst digitaal via keesnieuwstraten@ambachtoost.nl of
via mijn brievenbus op Madoerastraat 49, 3131 ZG Vlaardingen.Hartelijke groet,
Kees Nieuwstraten
Tel.: 06 25108182
 
terug