Avondgebed woensdag 29 maart Avondgebed woensdag 29 maart
Elke woensdag in de veertigdagentijd is er een avondgebed van ongeveer een half uur in de Bethelkerk, een half uur met bijvoorbeeld teksten, gedichten, liederen, muziek, stilte rond verhalen uit de Bijbel.

Thema: ‘Geen steen zal op de andere blijven’
Een uitspraak van Jezus in Mattheus 24.

Liturg: Wanda Werner
Muziek:
    orgel en piano: Guus Korpershoek
    zang: Bert van der Meer

Aanvang: 19.30 uur  

Mee te vieren via Kerkomroep.nl en via YouTube Bethelkerk Vlaardingen.

Bij de uitgang staat de vastenpot, de opbrengst daarvan is bestemd voor de projecten in de veertigdagentijd.
 
terug