Uitnodiging Bethelmannen Zingen / Bethelvrouwen Zingen Uitnodiging Bethelmannen Zingen / Bethelvrouwen Zingen
Beste mensen,

Allereerst de beste wensen voor jullie allemaal voor het nieuwe jaar!
Na twee jaar waarin de BMZ en BVZ evenementen door corona niet door konden gaan hebben we nu gelukkig weer de gelegenheid daar voor.

Wij zouden het heel fijn vinden als we een groot aantal mensen bij elkaar kunnen brengen om deze evenementen te laten slagen. Een aantal mannen heeft zich al opgegeven voor de BMZ.
De Bethel Mannen gaan op zaterdag 21 januari weer zingen en de Bethel Vrouwen op zaterdag 4 februari.
Dit keer hebben we Edwin Vooijs bereid gevonden om ons gelegenheidskoor te dirigeren, hier zijn wij heel blij mee omdat, zoals u waarschijnlijk weet, Edwin één van onze “eigen” organisten is.
Net zoals voorgaande jaren beginnen we dan ’s middags om 13.30 uur met de inloop waarna we om 14.00 uur beginnen met de repetitie.
Om 16.30 uur kunnen we dan met de uitvoering in de kerkzaal beginnen die uiteraard zoals gewoonlijk door de partners, vrienden en bekenden bijgewoond kan worden.
Na de uitvoering vindt dan de bekende afterparty plaats. In de week voor de uitvoering wordt in een aparte mail aan de deelnemers gevraagd iets mee te brengen: frisdrank, bier, wijn, kaas, worst etc.
Evenals voorgaande jaren vragen wij van iedere deelnemer een bijdrage in de kosten van € 7,50.

OPGEVEN
Voor de BMZ kunt u zich opgeven bij:
– Chris Mooij chrismooij@ambachtoost.nl.
Voor de BVZ kunt u zich opgeven bij
– Monique Roessen moniqueroessen@ambachtoost.nl.

Neem gerust familie, vrienden en buren mee als zangers, zangeressen of als publiek.

Met vriendelijke groet,
Monique Roessen, Bert van der Meer en Chris Mooij
 
terug