CANTATE BWV 20 BETHELKERK VLAARDINGEN CANTATE BWV 20 BETHELKERK VLAARDINGEN

STICHTING CANTATES VLAARDINGEN

Zondag 11 juni 2023, aanvang 17.00 uur

Op 11 juni zal in de Bethelkerk, Burg. Verkadesingel 26 te Vlaardingen, in de tweede cantatedienst van dit jaar, de cantate ‘O Ewigkeit, de Donnerwort’ (BWV 20) van Johann Sebastian Bach (1685-1750) worden uitgevoerd.

Bach componeerde deze cantate in 1724, zijn eerste jaar in Leipzig. Hij schreef het werk voor de eerste zondag na Trinitatis, 11 juni 1724. Wij voeren de cantate dus precies 299 jaar na deze datum uit. De tekst van de cantate is gebaseerd op een kerklied van Johann Rist (1642) op een melodie van Johann Schop en sluit aan bij de schriftlezing voor deze zondag, Lucas 16: 19-31, het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus. De cantate heeft een somber karakter en handelt om hel, verdoemenis en lijden. De muziek is echter prachtig. Alleen al de plechtige Franse ouverture brengt de toehoorders gelijk in de stemming.

Tevens wordt uitgevoerd het dubbelmotet ‘Halt, was du hast’ van Johann Michael Bach (1648 – 1694)

Uitvoerenden: Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam, Collegium Delft, orgelcontinuo en hoofdorgel: Arjen Leistra, solisten: Marie Anne Jacobs (alt), Adrian Fernandes (tenor) en Johan Vermeer (bas).
Algehele muzikale leiding: Bas van Houte.

Voorganger in deze dienst is ds. Jan de Visser.

De toegang tot deze dienst is vrij.
Na afloop is er een collecte.

Zie ook: www.cantatesvlaardingen.nl/.


 
terug