Cantatediensten in de Bethelkerk 2022 Cantatediensten in de Bethelkerk 2022

25 jaar Bach Cantates Vlaardingen 

Achtergrondinformatie
Bij de cantatediensten ontvangen de bezoekers een Orde van Dienst met daarin de tekst van de uit te voeren cantate, voorzien van de liturgische context alsmede enige achtergrondinformatie.

Uitvoering
De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het barokensemble Collegium Delft. Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die ook de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt. De algehele muzikale leiding is in handen van de koordirigent, Bas van Houte.
De cantatediensten worden veelal geleid door een van de Vlaardingse predikanten.

Voor de vergoedingen aan de uitvoerenden van de cantate benadert de Stichting Cantates Vlaardingen jaarlijks meerdere fondsen om deze kosten gefinancierd te krijgen.
Ofschoon het uitgangspunt is dat een liturgische uitvoering voor de kerkbezoeker in principe kosteloos moet zijn, is de opbrengst van de collecte van essentieel belang voor de financiering van de kosten.
 
  
terug