Cantatediensten in de Bethelkerk Cantatediensten in de Bethelkerk

25 jaar Bach Cantates VlaardingenIn 2020 was het 25 jaar geleden dat tijdens het winterseizoen 1994-1995 in de Grote Kerk van Vlaardingen de cantate BWV 140 ´Wachet auf, ruft uns die Stimme´ in een daarvoor belegde cantatedienst werd uitgevoerd. Deze uitvoering is in de loop er jaren uitgegroeid tot een traditie van vier cantatediensten per jaar, die haar vaste plaats heeft in de klassieke muziekcultuur in Vlaardingen.

De cantates worden sinds 2015 uitgevoerd in de Bethelkerk aan de Burgemeester Verkadesingel onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost, in samenwerking met de Stichting Cantates Vlaardingen.

Door de jaren heen is er veel belangstelling, zowel bij jongeren als ouderen, kerkgangers en/of andere geïnteresseerden in kerkmuziek uit de gehele Waterweg regio. Er was dus alle reden om in 2020 extra aandacht te schenken aan dit jubileum en eerste lustrum. Het was de bedoeling dit te doen door de gebruikelijke uitvoering van vier cantates, waaronder het ´Himmelfahrtsoratorium´ in de maand mei en tijdens een daaraan voorafgaande speciale thema-avond over de cantates van Johann Sebastian Bach onder leiding van de gerenommeerde Bachkenner Jos van Veldhoven, voormalig leider van de Nederlandse Bachvereniging.
Door de Coronapandemie heeft alleen de Cantatedienst van 23 februari 2020 kunnen plaatsvinden.
De jubileumavond en het ‘Himmelfahrtsoratorium’ worden doorgeschoven naar 2022.

In 2021 zullen de volgende cantatediensten plaatsvinden:
Zondag 3 oktober 2021 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 150 ‘Nach dir, Herr, verlanget mich’
Zondag 14 november 2021 - 17:00 uur, cantatedienst - BWV 140 ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme´

Bij de cantatediensten ontvangen de bezoekers een gedrukte Orde van Dienst met daarin de tekst van de uit te voeren cantate, voorzien van de liturgische context alsmede enige achtergrondinformatie.

Uitvoering
De cantates worden uitgevoerd door beroepssolisten, het Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam en het barokensemble Collegium Delft. Zowel het kistorgel als het grote orgel wordt bespeeld door Arjen Leistra, die ook de orgelsoli aan het begin en einde van de uitvoeringen voor zijn rekening neemt.
De algehele muzikale leiding is in handen van de koordirigent, Bas van Houte. De cantatediensten worden geleid door een van de Vlaardingse predikanten.

Bij de uitvoeringen is een verantwoord evenwicht tussen het artistieke niveau en de daarmee samenhangende kosten uitgangspunt. De solisten, orkestleden, dirigent en organist ontvangen een kostenvergoeding. De koorleden betalen zelf een eigen bijdrage per cantate. Verder uitgangspunt is dat een liturgische uitvoering voor de kerkbezoeker behoudens een collecte in principe kosteloos moet zijn.
Voor de kostenvergoedingen aan de uitvoerenden van de cantate benadert de Stichting Cantates Vlaardingen jaarlijks meerdere fondsen om deze kosten gefinancierd te krijgen.

Voor verdere informatie zie de website van Stichting Cantates Vlaardingen:
www.cantatesvlaardingen.nl
 
 


 
terug