22 februari Europese dag van het Slachtoffer 22 februari Europese dag van het Slachtoffer
Jaarlijks op 22 februari is het de Europese Dag van het Slachtoffer. Door organisaties in heel Europa wordt dan aandacht gegeven aan hulpverlening aan slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten. Denk bijvoorbeeld aan een organisatie als Slachtofferhulp. Ook als kerk willen we deze dag onder de aandacht brengen.

Het is niet op te noemen op welke manieren mensen slachtoffer kunnen worden.
We weten wel dat het mensen zijn die buiten hun eigen schuld lichamelijke, financiële of geestelijke schade lijden; we weten ook dat iemand in zo’n situatie deze gebeurtenis vaak jarenlang met zich meedraagt.

Als kerk willen we oog hebben voor mensen die op welke manier dan ook slachtoffer zijn. Hoe dan? Dat moeten we samen ontdekken.

Pastor Annabell de Jong en ds. Yvonne Schoonhoven
 
terug