KERKTERRAS 2022 KERKTERRAS 2022
Na een noodgedwongen pauze van twee jaar gaat het weer gebeuren:
op zondag 21 augustus organiseren de Verenigde Kerken van Vlaardingen weer
een nieuwe editie van het Kerkterras op het terrein van het Zomerterras in het Hof. Aanvang 10.30 uur.

Het thema is: “Proef en geniet dat de Heer goed is”.
Het is ontleend aan Psalm 34. Voor velen woorden van herkenning, maar zeker ook uitnodigend!

[Tekst gaat door onder de images!]
Meedoen met het gelegenheidskoor?
Dit jaar wordt de muziek verzorgd vanuit het koor Impuls uit de Pax Christikerk. Natuurlijk moet daarvoor gerepeteerd worden. We hebben op dit moment al twee keer gerepeteerd, maar u kunt nog meedoen op:
Woensdag 17 augustus.
We repeteren in de Pax Christikerk aan de Reigerlaan, van 20.00 tot 22.00 uur.
In principe is Iedereen die mee wil doen welkom, naast de leden van Impuls is er echter ruimte voor zo’n dertig deelnemers. Dus mail a.u.b. met Dick Nels via onderstaand mailadres
Tot 17 augustus!

Dick Nels -  dirigent Impuls
djnels@live.nl 
terug