Kerstnachtdienst - 16.30 uur Kerstnachtdienst - 16.30 uur
Deze dienst horen we vertrouwde teksten.
We horen Lucas 2 : 1-20. Het verhaal van de geboorte van een kind, dat in barre omstandigheden ter wereld komt, bezocht door arme herders en toegezongen door een hemels koor van engelen.

Het is een verhaal vol contrasten, licht en donker, keizer en kind herders en hemelmacht, stad en land, stilte en hemels gezang.
Het is een spannend, blijvend actueel verhaal.

Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten?
Omdat we bij elkaar komen voor de kerstnachtdienst
om 16.30 uur.
De dienst wordt uitgezonden om 22.00 uur, het tijdstip dat we in andere tijden de kerstnacht zouden vieren - Kerkomroep.nl.

Aan de dienst werken o.a. mee: de cantorij o.l.v. Niec
Saarloos, fluitiste Anita Delfos en organist Edwin Vooijs.

Illustratie: Volkstelling Brueghel

______________________________________________________

Bij de collecte voor de Stichting Project Nest in de kerstnacht

Ik, Leo van der Hoest, ben ambassadeur voor de Stichting Project Nest.

Stichting Project Nest is een stichting, die kansarme kinderen in Nepal
een kans geeft om een menswaardig bestaan op te bouwen.


In Nepal is veel armoede en weinig vooruitzichten voor de mensen die daar leven. Om dat te doorbreken richten wij ons op de bevordering van zelfredzaamheid van gezinnen en willen
wij de kinderen een toekomst bieden door de focus te leggen op:
  • Bescherming (een goed dak boven hun hoofd en goede voeding).
  • Educatie (zorgen dat ze naar school kunnen en een fatsoenlijke opleiding krijgen).
  • Gezondheid (zorgen dat er de juiste middelen en medicijnen zijn voor een goede gezondheid).

In de kerstnachtdienst zal hier extra aandacht voor worden gevraagd.

U kunt meer informatie krijgen op onze website www.projectnest.org.
Onze bankrekening is IBAN: NL03 INGB 0009 6752 31.


 
 


 
terug