Over de diensten m.i.v. 16 januari 2022 Over de diensten m.i.v. 16 januari 2022
Voor de komende diensten willen we weer een beperkt aantal mensen gaan uitnodigen – tot een maximum van dertig.
Dat betekent dat u uitsluitend op uitnodiging naar de kerkdienst mag komen.

Kom alleen als u gezond bent en geen corona-gerelateerde klachten hebt.
Ook al bent u gevaccineerd en hebt u de boosterprik gehad! Men kan het virus nog steeds doorgeven.

De volgende regels gelden, aangevuld met het dragen van een mondmasker type II of IIR, ook tijdens de dienst:
- Houd 1½ meter afstand
- Draag een mondmasker, ook tijdens de dienst
- Desinfecteer altijd de handen.
- Neem uw jas mee de kerkzaal in.
- Geen handen geven na de dienst.
    

Ondanks deze voorzorgsmaatregelen kan het toch gebeuren dat iemand positief getest wordt.
De kerkenraad stelt het erg op prijs als dat doorgegeven wordt aan de scriba.
De overige kerkgangers van die zondag kunnen dan gewaarschuwd worden zonder uiteraard de naam van die persoon te noemen.

Via Kerkomroep en YouTube gaan de diensten door.
U wordt van harte uitgenodigd deze diensten thuis mee te vieren.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Heleen Horsman, scriba.
 
 
terug