Startzondag 2017 Startzondag 2017

Zondag 10 september

Zondag 10 september wordt naar we hopen een bijzondere startzondag.
Dit jaar is het thema van de startzondag 'een open huis'.
Hiermee sluit onze startzondag aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’
(Raad van Kerken, EO en PKN) die kerken uitnodigt begin september de deuren wagenwijd open te zetten voor nieuwe mensen. (Zie o.a. http://www.eo.nl/geloven/programma/kerkproeverij/ )
 
Ook de Bethelkerk is een open gastvrij huis.
In een open huis zijn gasten welkom.
We gaan daarom mensen van harte uitnodigen om deze dienst met ons te vieren. Wie kun je uitnodigen?
Mensen die je kent, buren, kennissen of vrienden die niet (meer) naar de kerk gaan en met wie je een relatie hebt, die jou vertrouwen.
Dus: noteer de datum en bedenk wie wil je, wie wilt u uitnodigen voor deze dienst?
 
Wilt u/ wil je meedenken over de vormgeving van deze gastvrije dienst? Geef het mij door.
Iedereen van harte welkom.
 
Met een hartelijke groet,
 
Guus A.V. Fröberg
Lusthofstraat 22
3135 CX Vlaardingen
 
guusfroberg@gmail.com
010 4348433
 
terug