Taizégebeden seizoen 2021-2022 Taizégebeden seizoen 2021-2022

Vol enthousiasme willen we ook in het nieuwe seizoen in Vlaardingen weer een viertal Taizégebeden houden. Het is voluit oecumenisch project.


We komen vier keer samen om met elkaar de liederen van Taizé te zingen te bidden, om te luisteren naar de woorden, de muziek en het geluid van de stilte.
In de vieringen is hopelijk iets terug te vinden van de ontmoetingen in Taizé.
De kerk is voor de viering aangekleed in de stijl van Taizé.

De volgende vieringen zijn gepland op zondagavond:
- zondag 26 september 2021
- zondag 28 november 2021
- zondag 30 januari 2022
- zondag 27 maart 2022

    • In de Bethelkerk
    • Alle gebeden vangen aan om 19.00 uur.
    • Voorafgaande aan de Taizégebeden om 18.30 uur wil Jaap van Toor
       met ons nieuwe liederen, soms meerstemmig, die we in de viering
       zingen, instuderen.
    • Na de vieringen is iedereen van harte uitgenodigd om een kop koffie
      of thee te drinken, ervaringen te delen of wat na te praten.

Met een hartelijke groet,

namens de voorbereidingsgroep:
Ds. Guus A.V. Fröberg (contactadres)
tel. 0622524299
predikant@ambachtoost.nl

 
terug