Uit de Algemene Kerkenraad Uit de Algemene Kerkenraad
'De Protestantse gemeente te Vlaardingen wil een thuis zijn voor mensen in hun diversiteit en eigenheid die vanuit het geloof in God (Vader, Zoon en Heilige Geest) verlangend uitzien naar ontmoeting met de ander.'

Vanuit bovenstaande visie zoals deze is weergegeven in het rapport ‘Bouwen op Goede Grond’ zijn er in de afgelopen maanden gesprekken geweest met de gemeenteleden die ruimte vragen voor een eigen vierplek voor jeugd, jongeren en jonge gezinnen.
Dit verlangen is mede tot stand gekomen op basis van het al genoemde rapport.

Uit de interviews met 'de wijzen' komt onder andere naar voren dat er behoefte is aan plekken waar geëxperimenteerd kan worden met nieuwe en aantrekkelijke vormen van kerk-zijn.

Project Noorderlicht
In een vroeg stadium en gelijktijdig met het tot stand komen van het rapport zijn er contacten ontstaan met het project Noorderlicht in Rotterdam.
Het Noorderlicht biedt een programma aan om de doelgroep te bereiken die de laatste jaren in onze wijken wordt gemist. Daarbij staat in hun doelstelling dat zij nadrukkelijk de verbinding zoeken metde plaatselijke protestantse gemeente en deze ook willen behouden en ondersteunen.

Wij zijn dan ook blij en dankbaar dat we kunnen aangeven dat aanstaande zondag 5 februari 2023 de eerste dienst van start kan gaan in de Windwijzer om 11:00 uur.
Als AK vinden wij dat investeren in het project Noorderlicht uitermate belangrijk en wenselijk is voor een kansrijke toekomst voor de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
Van onze kant willen wij doen wat in ons vermogen ligt om te komen tot een vruchtbare en respectvolle samenwerking.

Namens de Algemene kerkenraad
Cees Oosterom, voorzitter AK

 
terug