Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken Met uw hulp gaat de Bethelkerk duurzame energie opwekken
Een aantal Bethelkerkers zijn betrokken bij de bouw van vier nieuwe scoutinggebouwen aan de Vlaardingervaart. Het worden duurzame gebouwen d.w.z. duurzaam in het gebruik van materialen, energiezuinig, grotendeels zelf energievoorzienend door het zelf opwekken van duurzame energie (elektriciteit) m.b.v. zonnepanelen en sedumdaken. Voor aanvullende verwarming wordt als brandstof biopropaan gebruikt, een 100% natuurlijk product.

Op één van de oude scoutinggebouwen lagen 26 zonnepanelen voor het opwekken van duurzame energie (elektriciteit).
Die panelen waren niet meer in te passen bij de nieuwe gebouwen.
Door giften van de initiatiefnemers en vanwege de betrokkenheid van een aantal Bethelkerkvrijwilligers bij de bouw van de scoutinggebouwen beschikt de Bethelkerk inmiddels over deze
26 overtollige zonnepanelen (zie foto).
Deze panelen krijgen een plaatsje op het lage dak van de kerk. Daarvoor moet ook nieuw materiaal worden gekocht om de panelen te kunnen bevestigen op het dak. Voor een optimale werking van de panelen moet van een andere techniek gebruik worden gemaakt dan voorheen. Daar is per paneel een z.g. micro-omvormer voor nodig om de opgewekte elektriciteit van de panelen naar onze netspanning te transformeren van 220 V.
Met een extra “groene gift” voor de wijkkas kunt u ook bijdragen aan groene energie voor de Bethelkerk.

Doet u mee?
U kunt uw gift overmaken op
rekeningnummer NL62 INGB 0000 6632 57
t.n.v. penningmeester wijkkas Ambacht-Oost
o.v.v. zonnepanelen.

De klussenclub en de Bethelscoutvrijwilligers
 
terug